pl de

Budowa stacji paliw dla WSK PZL Rzeszów S.A.

Budowa stacji paliw dla WSK PZL Rzeszów S.A.

Wykonanie instalacji wod-kan i c.o. oraz wentylacji w budynku przepompowni ; zewn. sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej; instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku przepompowni, technologia budynku pompowni, instalacja gaśnicza pianowa, zbiorniki naziemne wraz z armaturą pomiarową , dostawa i montaż dystrybutorów paliw