pl de

Budowa siedziby firmy BBT- budynek główny administracyjno-produkcyjny przy ul. Reja w Rzeszowie

Wykonanie robót instalacyjnych przy realizacji zadania pn. Budowa siedziby firmy BBT- budynek główny administracyjno-produkcyjny przy ul. Reja w Rzeszowie

Wykonanie instalacji wentylacji, instalacji wod-kan, c.o., kotłowni, instalacji wody lodowej, odzysku glikolu, instalacji freonu, instalacji nawilżania, instalacji sprężonego powietrza, instalacji gazowej