pl de

Budowa salonu YAMAHA

Budowa salonu YAMAHA

Wykonanie robót branzy sanitarnej i eletrycznej  polegające na wykonaniu instalacji:

        -  wody bytowej,

        -  kanalizacji sanitarnej,

        -  centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z kotłownią gazową,

        -  wewnętrzną instalacją gazową

        -  wentylacją mechaniczną 

        -  przyłaczami wody

        -  kanalizacji sanitarnej

        -  elektrycznych 

        -  oświetlenia

        -  automatyki budynku 

        -  instalacji IT

        -  przyłacza elektrycznego 

dla budynku salonu motocyklowego wraz z warsztatem w Rzeszowie przy ul. Ludwika Chmury