pl de

Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie wraz z dostawą i montażem urządzeń

Wykonanie rbót instalacyjnych przy realizacji zadania pn. Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie wraz z dostawą i montażem urządzeń

Wykonanie : 1. Wewnętrzne instalacje wod-kan., c.o. i gaz. Oraz technologia kotłowni, 2. Instalacja wodna ppoż., wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 3. Wentylacja mechaniczna wraz z doporowadzeniem ciepła technologicznego do central, 4. Instalacja sprężonego powietrza