pl de

Budowa nowego zakładu produkcji innowacyjnych szyb dla branży motoryzacyjnej w Chmielowie

Budowa nowego zakładu produkcji innowacyjnych szyb dla branży motoryzacyjnej w Chmielowie

Wykonanie instalacji wody zimnej, instalacji c.w.u., dostawa, montaż i podłączenie odwodnień liniowych i wpustów , instalacji gazu, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji c.o., odwodnienie dachu, instalacji ppoż, instalacji sanitarnej, instalacji wody przemysłowej, dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego