pl de

Budowa instalacji wewnętrznej gazu na terenie Browaru VAN PUR S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 327

Budowa instalacji wewnętrznej gazu na terenie Browaru VAN PUR S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 327

Wykonanie stacji redukcyjnej wraz z obudową i fundamentem, rurociągu łączącego stację redukcyjną z zespołem zaporowo-upustowym PSG, rurociągu łączącego stację redukcyjną z szafką naścienną kotłowni, szafkę naścienną kotłowni wraz z wyposażeniem