pl de

Budowa Hali Sportowej w Arłamowie

Wykonanie instalacji przy realizacji zadania pn Budowa Hali Sportowej w Arłamowie

Wykonanie instalacji wod - kan, instalacji ogrzewania płaszczyznowego, instalacji grzewczo-chłodniczej, instalacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej i w Strzelnicy, instalacji ogrzewania płaszczyznowego boiska