pl de

Budowa hali przemysłowej z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną VAC AERO Kalisz w Tajęcinie

Budowa hali przemysłowej z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną VAC AERO Kalisz

Wykonanie robót sanitarnych: przyłączy, instalacji wod-kan, c.o., c.t. , gaz. i kotłownia, Instalacje elektryczne, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja