pl de

Budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym w Woli Cichej -Rogoźnicy

Budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym w Woli Cichej -Rogoźnicy

Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kotłownia gazowa wraz z odprowadzeniem spalin, wewn. Instalacje c.o. i c.t., instalacja sprężonego powietrza, wentylacja i klimatyzacja