pl de

Budowa hali produkcyjnej z zapleczem administracyjno-biurowym w Tajęcinie gmina Trzebownisko

Budowa hali produkcyjnej z zapleczem administracyjno-biurowym wraz z wewnętrznymi instalacjami w Tajęcinie gmina Trzebownisko

wykonanie wewnętrznych instalacji energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sprężonego powietrza, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Wykonanie przyłączy sanitarnych do budynku.