pl de

Budowa hali produkcyjnej z zapleczem administarcyjno-biurowym w Tajęcinie

Budowa hali produkcyjnej z zapleczem administarcyjno-biurowym w Tajęcinie

Wykonanie przyłączy sanitarnych do budynku , tj. ;

          - przyłącz kanalizacji sanitarnej,

          - przyłącz kanalizacji deszczowej

          - przyłącz wody

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku

Wykonanie kotłowni i wewnętrznej instalacji gazowej

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejników

Wykonanie ogrzewania aparatami grzewczo-wentylacyjnymi

Wykonanie instalacji mechanicznej biur i hali produkcyjnej

wykonanie instalacji sprężonego powietrza na hali produkcyjnej - bez kosztów dostawy sprężarki i osuszacza sprężonego powietrza

Przebudowa odcinka zewnętrznej sieci gazowej -zabezpieczenie płytami drogowymi po stronie branży drogowej

Przyłącz kanalizacji teletechniczne

Oświetlenie zewnętrzne

Zasilanie bram SBM

Zasilanie i rozdział energii elektrycznej

Wewnętrzne linie zasilające

Trasy kablowe

Osprzęt elektryczny ( biały montaż ,gniazda zestawy zasilające )

Instalacja oświetleniowa

Instalacja siłowa

Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacja telewizji przemysłowej CCTV

Instalacja sygnalizacji pożaru SSP

Instalacja kontroli dostępu KD i RCP

Instalacja ogromowa i uziemiająca

Pomiary i dokumentacja powykonawcza