pl de

Budowa Hali Produkcyjnej Innowacyjnych Słupów Oświetleniowych z częścią socjalno-biurową ul. Przemysłowa w Rzeszowie

Budowa Hali Produkcyjnej Innowacyjnych Słupów Oświetleniowych z częścią socjalno-biurową ul. Przemysłowa w Rzeszowie- wykonanie robót sanitarnych

Wykonanie instalacji zewnętrznych tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącz c.o. wraz z węzłem cieplnym, drenażu opaskowego; instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem, instalacji hydrantowej, instalacji deszczowej podciśnieniowej, instalacji HVAC+AKPiA -ogrzewanie, instalacji HVAC+AKPiA - wentylacja,