pl de

Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną Euroterm Przemyśl

EUROTERM Przemyśl budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną

Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i HVAC

Instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja klimatyzacji - zamienne do projektowanych urządzenia klimatyzacji prod. MIDEA

Instalacja gazu

Instalacja wody użytkowej

instalacja hydrantowa

instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu