pl de

Budowa centrum stomatologicznego PRIMADENT w Rzeszowie przy ul. Zenitowej

Wykonanie robót instalacyjnych w obiekcie Niepublicznego Zakładu Stomatologicznego PRIMADENT przy ul. Zenitowej w Rzeszowie

Wykonanie instalacji wod-kan., c.o.; wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji , wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej , przyłącza gazu, wewnętrznych instalacji gazowej i instalacji ASBiG, odwodnienie dachu budynku, kotłownia gazowa wyposażona w urządzenia ACV, wykonanie układu solarnego, wykonanie instalacji sprężonego powietrza, instalacji odsysania