pl de

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem wbudowanym, instalacjami wewnętrznymi przy ul. Ruczaja, ul. Bułgarskiej w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem wbudowanym, instalacjami wewnętrznymi przy ul. Ruczaja, ul. Bułgarskiej w Krakowie

Zakres robót obejmuje - część mieszkalną 140 mieszkań, część usługową, garaż podziemny: instalacja wody, kanalizacja sanitarna i deszczowa (dostawa i montaż podgrzewanych wpustów dachowych i tarasowych), instalacja c.o., wymiennikownia - część niskoparametrowa