pl de

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową, z garażem podziemnym i nadziemnym w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej

Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej.

Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan i p.poż hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji ogrzewania, węzłów ciepła, pompy wody pożarowej w zbiorniku wraz z armaturą i osprzętem instalacyjnym, instalacja wentylacji mieszkań.