pl de

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "H" wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną w Kielanówce

Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "H" wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną w Kielanówce

Wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych i elektrycznych w tym: 1. Instalacje wod-kan, c.o. z indywidualnymi źródłami ciepła , instalacja hydrantowa, instalacja wentylacji lokali usługowych i garażu, wewnętrzna instalacja gazowa bez stacji red.-pom. gazu, przyłącza wod.-kan., przyłącza kanaliz. deszczowej, drenaż, instalacje elektryczna i teletechniczna oraz niskoprądowa oraz pomiary elektryczne i teletechniczne