pl de

Budowa budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią administracyjną w Tajęcinie, gm. Trzebownisko

Wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku magazynowo-produkcyjnym i biurowym.

Wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku biurowym i hali produkcyjnej, wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w tym: centralnego ogrzewania wodą, gazowej, wentylacji  i klimatyzacji wraz z automatyką, hydrantową, odwodnienia dachu pluvia i grawitacyjną.