pl de

Budowa budynku Handlowo-Usługowego przy ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej

Budowa budynku Handlowo-Usługowego przy ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej

Zakres robót obejmuje kompleksowe wykonanie:
-technologii kotłowni
-instalacji gazowej wewnętrznej
-instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją
-instalacji hydrantowej
-instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami sanitarnymi
-instalacji podciśnieniowego odwadniania dachu
-instalacji centralengo ogrzewania i ciepła technologicznego
-wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
-klimatyzacji/wody lodowej
-kurtyn powietrznych
-instalacji AKPiA dla sterowania wentylacją mechaniczną