pl de

Budowa budynku hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną Hispano-Suiza w Sędziszowie

Wykonanie kompleksowe robót instalacyjnych na zadaniu pn. Budowa budynku hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną, budowa budynku stróżówki, zbiornika instalacji tryskaczowej, pylonu reklamowego, ogrodzenia oraz urządzeń technicznych i instalacji, budo

Wykonanie instalacji wody, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji deszczowej - system PLUVIA, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o., nagrzewnic wodnych, kurtyny powietrznej, instalacji c.t., instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji gazowej wraz z kotłownią, instalacji nawilżania, instalacji wody lodowej, AKPiA dla urządzeń instalacji sanitarnych, zabezpieczenia przejść ppoż.