pl de

Budowa budynku biurowego, hali produkcyjnej, pompowni pożarowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w P&W Tubes w Niepołomicach

Kompleksowe wykonanie zewnętrznej sieci wod-kan-gaz oraz instalacji elektrycznych.

Wykonanie zewnętrznej sieci wod-kan, instalacji grzewczych, chłodniczych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, instalacji tryskaczowej. Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych a w szczególności:  rozdział energii elektrycznej, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacje siły, SSP, TT, BMS.