pl de

Budowa budynku Banku Spółdzielczego w Księżpolu

Budowa budynku Banku Spółdzielczego w Księżpolu wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną tj przyłączem wodociągowym, kanalizacją sanitarną, gazową oraz powierzchniami utwardzonymi

Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod.-kan, c.o. , gaz., kotłowni, instalacji wentylacji, klimatyzacji