pl de

Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny w Rzeszowie

Wykonanie instalacji na zadaniu pn. Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny w Rzeszowie

Wykonanie zewnętrznych sieci wody ppoż., sieci kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej, przyłączy wody pitnej, instalacji wewnętrznej wody bytowej i przemysłowej, instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, "biały montaż", instalacji ogrzewania (aparaty GEA), węzeł cieplny, układ wody chłodzącej silniki, układ zrzutu ciepła i chłodzenia powietrza spalania