pl de

Budowa Hali montażowj, Hali Centrum Technicznego z biurowcem, Zewnętrzna Infrastruktura Techniczna w Jasionce

Wykonanie robót instalacyjnych na zadaniu pn. Budowa Hali montażowj, Hali Centrum Technicznego z biurowcem, Zewnętrzna Infrastruktura Techniczna w Jasionce

Wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan., hydrantowych, gazowych, instalacji sprężonego powietrza,instalacja sprężonego gazu, instalacji ogrzewania , wentylacji i klimatyzacji obiektu, wykonanie stacji sprężarek powietrza, kotłowni wraz z AKPiA, instalacja tryskaczowa, instalacja odzysku ciepła i wody technologicznej, instalacja paliw, instalacja spalin technologicznych, instalacja wody lodowej wraz ze źródłem wody lodowej, instalacja chłodnicza dla urządzeń technologicznych, instalacja gaszenia mgłą wodną